Biztosan jól vezetjük a céget?

Biztosan jól vezetjük a céget?

A vállalkozások vezetői érzik, hogy a jelenlegi gazdasági környezetben a már megszokottakhoz képest más eszköztárra és más attitűdre van szükség. Mutatjuk, miről van szó.

Pedig eddig működött

Az elmúlt évtized jelentős részében kifejezetten pozitív gazdasági környezetben működhettek a vállalkozások, ami természetesen egy előnyös helyzetet teremtett, azonban sajnos magával hozott olyan kockázatokat is, amelyekre a legtöbben nem gondoltak. Mivel növekedő gazdasági mutatók jellemezték az időszakot, ez rendkívül nagy mértékben tompított a cégeknél előforduló esetleges szervezési és vezetési hiányosságokon, az ezek által előidézett problémák számán és mértékén is – hiszen a dübörgő gazdaság növekedése elfedte ezen negatív hatások nagy részét. Azonban a COVID-19 járvány és az azt követő energetikai-gazdasági válság recesszióba taszította a magyar gazdaságot is, kimagasló az infláció, az akár több mint egy évtizede gyűlő problémák pedig jellemzően egyszerre bukkantak elő.

Mire gondolunk?

Ha őszinték akarunk lenni, a munkaerőpiaci kihívások már a pozitív konjunktúra időszakában is jelen voltak, hiszen legtöbben megtapasztalták mind a munkaerőhiányt, mind pedig a folyamatos bérszintemelkedést le nem követő és hiányzó hatékonyságnövekedés párosát is. A járványhelyzet és az azt követő gazdasági nehézségek által előidézett megváltozott piaci körülmények mellett mindennaposak lettek a beszállítói problémák, gyakoriak a likviditási és cashflow gondok is, amelyek nem csak számosságukban, de súlyosságukban is növekvő tendenciát mutatnak a magyar vállalkozások körében is. Nem véletlen, hogy az idei felszámolási kérelmek száma rekord szintű 11.000 megszűnő vállalkozást mutat.

Bár, ahogy fentebb írjuk, a munkaerőproblémák eddig is látszottak, mégis könnyebb volt szokások és megérzések alapján vezetni a cégeket, hiszen egy pozitív, kényelmes, növekvő gazdaságban ez is elég volt. Cégvezetőként azonban most már fel kell tennünk a kérdést: Biztosan jól vezetjük a céget?

Mutatjuk a kiutat

Egyértelműen látszik, hogy egyszerűen nem lehetséges komoly üzleti és stratégiai tervezés nélkül sikeresen és fenntartható módon céget vezetni. Az eddig „lappangó” tényezők mellett a vállalkozóknak rengeteg új kockázattal is szembe kell nézniük, pontosan látni kell, hogy melyik döntés mire és milyen hatással van. Folyamatszemléletre van szükség, SMART célokat kell kitűzni, azonosítani kell a problémákat és az esetleges szűk keresztmetszeteket, hogy ezek minél hamarabb feloldhatóak vagy legalábbis kezelhetőek legyenek. Konkrét fejlesztési tervekre van szükség, amelyek figyelembe veszik a rendelkezésre álló anyagi, tárgyi és emberi erőforrásokkal is. A válságos időszak ugyanis minden szinten megtépázta a vállalkozásokat; kevesebb és bizonytalanabb erőforrással rendelkeznek.

Tudatos vállalatvezetés

Sokkal tudatosabb vállalatvezetésre van szükség, jól meghatározott, pontos, mérhető és elérhető célokkal. Nagyon fontos, hogy ezeket a célokat folyamatosan nyomon kell követni, vissza kell mérni és szükség esetén a helyzetnek megfelelően változtatni kell. Gyakori hiba, hogy ha készül is valamilyen terv, vagy születik egy döntés, a megváltozott körülmények ellenére sem történik meg a kiértékelés és – ha szükséges – a változtatás.

Magyar sajátosságok

A magyar vállalkozások helyzete nem könnyű, hiszen a fentebb felsorolt kihívások mellett sajnos a digitalizációs megoldások terén is el vannak maradva az EU-s átlaghoz képest, így a versenyképesség és a hatékonyság is jellemzően alacsonyabb az uniós versenytársakhoz képest. Sokan vágynak a multinacionális vállalatok által nyújtott biztonságra – ez azonban csak valódi üzleti, stratégiai tervezésből adódik, amelyek nem szokásokra és megérzésekre, hanem tényadatokra alapozva születhetnek.

A Crosssec segít

Azoknak a vállalkozásoknak, amelyek szeretnének hosszú távon is fennmaradni, növekedni és sikeresek lenni, egyszerűen muszáj elvégezniük a házi feladatot: Előre kell tervezni, alkalmazni kell tudni a modern üzletvezetési gyakorlatokat és eszközöket. Még nincs késő, hiszen a multinacionális cégek is most terveznek a jövő évre.

A Crosssec Solutions szakértői örömmel segítenek minden olyan vállalkozásnak, ahol felismerték, hogy ebben a turbulens gazdaságban már nem lehet komoly vállalkozásfejlesztés és stratégiai tervezés nélkül céget vezetni. Keressenek bennünket weboldalunkon megtalálható elérhetőségeinken, szakértőink készséggel állnak rendelkezésre.

Kovács Marcell - Crosssec Blog
Szerző:
Kovács Marcell
A Crosssec Solutions marketingvezetőjeként elkötelezett az etikus, jogszerű és edukatív marketingmunka mellett. Marketingismeretei mellett a technológia és az adatvédelem területén is otthonosan mozog, az inbound marketing módszertanát követve tervez és készít tartalmakat.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram