GDPR és adatvédelmi tanácsadás

A GDPR rendelet be nem tartása súlyos pénzbírságot vonhat maga után. Azért, hogy vállalata ne essen ebbe a hibába, vegye igénybe adatvédelmi tanácsadás szolgáltatásunkat!

GDPR és adatvédelmi tanácsadás

A GDPR-rendelet elvárásainak betartásáért

Az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) elvárásainak történő megfelelés sok vállalkozás számára nagy kihívást jelent: nem elegendő ugyanis néhány szabályzatot elkészíteni, hanem fel kell mérni az adatkezelési folyamatokat, ezek jellemzőit; majd a jogi, informatikai, információbiztonsági, valamint üzletifolyamat-szervezési ismeretek és tapasztalatok együttes alkalmazásával ki kell alakítani a megfelelő működést. Ez nem egy statikus állapot, hanem a vállalkozás apró változásaival együtt rezdülő, ahhoz folyamatosan igazodó, dinamikusan alakuló terület.

Ügyfeleink olyan megoldást kapnak, amely megfelel az adatvédelmi rendelet mellett a hazai jogszabályi elvárásoknak, ugyanakkor jól alkalmazható, gyakorlatias eljárások, nem nehezítik meg a mindennapi működést, így a vállalkozások továbbra is saját értékteremtő folyamataikra összpontosíthatnak.

Egyéni vagy mikro vállalkozásoknak

Már akár nettó 48.000 Ft-tól

Az adatvédelmi rendelet elvárásainak való megfelelés kialakítása az egyéni vállalkozóknak vagy mikrovállalkozásoknak aránytalanul nagy terhet jelenthet, azonban nem mentesülnek. Legkisebb csomagunkkal a szükséges és elégséges megfelelést szeretnénk megfizethető áron, rövid idő alatt biztosítani.
Kis- és középvállalkozásoknak

Már akár nettó 150.000 Ft-tól

Kis- és közepes vállalatoknál több szervezeti egység lehet és valamennyinél előfordulhat személyes adatok kezelése. Szolgáltatásunkban ezeket részletesen felmérjük és elkészítjük a szükséges adatkezelési nyilvántartásokat, dokumentumokat, elvégezzük a vizsgálatokat és segítünk kialakítani a megfelelő gyakorlatokat, felmérni a kockázatokat és megoldást javasolni ezek kezelésére.
Nagyvállalatoknak

 
Számtalan adatkezelési folyamat létezhet, melyek a különböző részlegeken elszórtan jelennek meg. Ezek felmérése mellett a nagyvállalatok esetén fontos, hogy átlátható legyen az adatkezelési összkép is, melyet szükséges dokumentumok elkészítése és a javasolt gyakorlatok kialakítása során szem előtt tartunk.

A terület vezető tanácsadója

Kaldi Ivett - Crosssec
dr. Káldi Ivett
Adatvédelmi tanácsadó
Dr. Káldi Ivett vagyok, adatvédelmi tanácsadóként dolgozom a Crosssecnél. Az itt eltöltött évek alatt egyéni vállalkozók, kis- és középvállalkozások, nagyvállalatok GDPR-nak megfelelő adatkezelési működésének kialakításában vettem részt. Szakvizsgázott jogászként és adatvédelmi tisztviselőként a szakmaiság mellett az élhető megoldásokra törekszem. Az ügyfelek rugalmasnak, készségesnek és alaposnak jellemeznek, az elkészült dokumentumokat pedig lényegre törőnek, könnyen kezelhetőnek és érthetőnek találják. A magas minőségű munka kivitelezésében kollégáimmal igazi csapatként dolgozunk együtt.

Ezért érdemes GDPR és adatvédelmi tanácsadás szolgáltatásunkat választani

01

Könnyen alkalmazható struktúra

Fontos, hogy a megfelelés ne jelentsen indokolatlan terhet, a munkatársak hamar el tudják sajátítani a kapcsolódó feladataikat, csökkentve ezáltal az adatvédelmi incidensek kialakulásának veszélyét. Jól használható dokumentumokkal és átgondolt adatkezelési gyakorlattal napi rutin lehet a GDPR megfelelés is.
02

Vállalkozásra szabott megoldások

Ahogy az adatkezelési dokumentumok esetén, úgy a napi adatkezelési gyakorlat esetén sem célravezető a sablonok alkalmazása. Minden vállalkozás más, így a különböző ügyviteli folyamatokhoz hasonlóan a GDPR megfelelést is úgy kell kialakítani, hogy az adott szervezethez, mindennapjaihoz illeszkedjen.
03

Folyamat- és kockázatszemléletű megközelítés

Az adatkezelés is folyamatokból áll, ahol a speciális ismeret hiánya és a nem megfelelő módszerek alkalmazása kockázatokkal jár. Fontos, hogy ismerjük az aktuális folyamatot és kiküszöböljük jó gyakorlatokkal az esetleges kockázatokat, melyek könnyen adatvédelmi incidenssé, majd bírsággá alakulhatnak.
04

Mindenkinek annyit, amire szüksége van

A GDPR mérettől függetlenül vonatkozik minden olyan szervezetre, amelyik személyes adatokat kezel. Viszont az adatkezelési folyamatok mennyisége és összetettsége jelentős különbségeket mutat, ahogy az adatvédelmi előírások betartásához rendelkezésre álló erőforrások is. Ahogy minden területen, az adatkezelés esetén is fontos, hogy az adott szervezet méretéhez és lehetőségeihez illeszkedjen.

Kapcsolódó szolgáltatások

DPO szolgáltatás
DPO szolgáltatás
A GDPR meghatározott esetekben kötelezővé teszi az adatkezelők számára, hogy adatvédelmi tisztviselőt – angol rövidítéssel DPO-t – nevezzenek ki. Feladata többek között az adatvédelmi tájékoztatás, szakmai tanácsadás, ellenőrzés, az adatvédelmi tudatosság növelése, az együttműködés a felügyeleti hatósággal. Ha az adatkezelőnek ez nem áll módjában a szervezeten belül, külső szakembert vagy szolgáltatót is megbízhat. Szakértőink a DPO tisztviselői pozíció betöltésén túl konzultációval és szerződésben meghatározottaknak megfelelő rendelkezésre állással segítik a vállalkozást.
GDPR felülvizsgálat, jogszabálykövetés
GDPR felülvizsgálat, jogszabálykövetés
Követési szolgáltatásunkkal szeretnénk biztosítani, hogy ügyfeleink friss adatvédelmi információkkal rendelkezzenek. A GDPR esetleges változása mellett a kapcsolódó jogszabályok és hatósági gyakorlatok, állásfoglalások összefoglalására, a kapcsolódó teendők ismertetésére is kiterjed a rendszeresen küldött tájékoztató anyag. A változások kezelésében, felülvizsgálatában is állunk rendelkezésre.
Adatvédelmi konzulensi szolgáltatás
Felkészült szakértőink havi konzultációval és folyamatos rendelkezésre állással garantálják, hogy ügyfeleink adatkezelési tevékenysége megfeleljen a rendeletnek és a hazai jogszabályi elvárásoknak. Szakmailag és szervezetileg is független szakértőként támogatjuk a szükséges dokumentumok elkészítését és frissítését, előkészítjük és lebonyolítjuk a kötelező vizsgálatokat, a munkatársak oktatását.
Működjünk együtt!
Vegye fel velünk a kapcsolatot!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram