Szoftverbevezetési tanácsadás

Olyan komplett megoldást keres vállalata számára, ami nagyban segíti az adatok tárolásának és felhasználásának hatékonyságát? Szofver bevezetési szolgáltatásunkkal cégre szabott megoldásokat kínálunk.
Szoftverbevezetés

Szoftverbevezetési tanácsadás

Az adatok tárolásának és felhasználásának hatékonyságáért

A vállalatok életében nagyon fontos szerepet töltenek be a táblázatok, folyamatábrák, eljárásrendek. A vállalkozás indításakor sokszor elegendő egy-egy feladatot, folyamatot excel-táblázatban kezelni, de az adatmennyiség növekedésével, a szervezeti erőforrások bővülésével ez már nem mindig biztosítja a működés operatív támogatását, az információk előállítását, a kulcsmutatók elemzését. Az is lehet, hogy csak a jelenleg alkalmazott táblázatot kell átalakítani vagy fejleszteni, az is lehet, hogy új szoftvert kell bevezetni, vagy a jelenlegi szoftver alkalmazási területét kiterjeszteni. Az üzleti folyamat definiálása, annak támogatására szolgáló eszközzel kapcsolatos elvárások megfogalmazása, a követelményspecifikáció elkészítése, a lehetséges beszállítók felkutatása és termékek tesztelése, a bevezetés tervezése és támogatása tartozhat a tanácsadási tevékenységünk hatókörébe.
Az alkalmazott megoldások és szoftverek átfogó vizsgálata
Szoftverek beszerzése vagy cseréje esetén hasznos tudni, hogy a jelenleg használt eszközökben milyen adatokat hogyan tárolnak, ki, mire és milyen gyakran használja. Vannak-e a jelenlegi alkalmazásoknak kihasználatlan területei, lehet-e szoftvereket kiváltani egy másik funkcionalitásának bővítésével, milyen szerződési, pénzügyi és egyéb kondíciók társulnak a használathoz. A vizsgálatról átfogó jelentést készítünk a kockázatok és lehetőségek bemutatásával, alkalmazható cselekvési tervvel.
Követelményspecifikáció elkészítése
Ha már megszületett a szoftver beszerzéséhez kapcsolódó döntés, fontos, hogy egy alaposan előkészített követelményspecifikáció álljon rendelkezésre a szoftverforgalmazók megkeresése előtt. Ennek birtokában elkerülhető, hogy az első benyomás vagy egy jó értékesítési tevékenység hatására egy olyan szoftver kerüljön beszerzésre, ami csak részlegesen teljesíti az elvárt technikai vagy szakmai követelményeket.
Szoftverbevezetés teljeskörű támogatása
Egy szoftver bevezetése idő- és erőforrásigényes feladat. Ahhoz, hogy minden a terveknek megfelelően alakuljon: időkereten belül az elfogadott pénzügyi és minőségi elvárások mentén, tanácsadóink megtervezik a koncepciót, elkészítik a megvalósítási tervet, definiálják a teljesítendő követelményeket és koordinálják a megvalósítást. Nem csak projektmenedzsmentben, hanem az üzletviteli szoftverhez kapcsolódó szakmai kérdésekben is a megbízót támogatják.

A terület vezető tanácsadója

Mátyus Lilla - Crosssec
Mátyus Lilla
Tanácsadási szakmai vezető
és MIR-vezető
Mátyus Lilla vagyok, a Crosssec tanácsadási szakmai vezetője. A Norma szoftverünk bevezetéséért és a kapcsolódó folyamatok kialakítását célzó projektekért, az ösztönző teljesítménybérezési rendszerek kidolgozásáért és implementálásáért felelek. Közgazdasági végzettségem mellett közel 15 év és különböző szoftverbevezetési, folyamatfejlesztési, minőségirányítási rendszer, teljesítménybér kialakítási és egyéb változatos (HR, bérszámfejtés, megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása) területen szerzett tapasztalattal, folyamatszemléletű gondolkodással, gyakorlatias megoldásokkal járulok hozzá a megrendelők céljainak eléréséhez.

Ezért válassza a szoftverbevezetéshez a Crosssec szolgáltatását

01

Tanácsadó bevonásával járó haszon

A vállalkozás életében jellemzően egy-egy ilyen projekt van, addig a tanácsadóinknak megvannak a dedikált erőforrásai a szoftverrel kapcsolatos követelmények feltérképezésére, a kockázatok azonosítására és felmerülő helyzetek megoldására.
02

Az elég jó definiálása

A tanácsadóink képesek az alkalmazott rendszerek többszintű vizsgálatára (adatbiztonság, funkcionalitás, felhasználás, technikai és szakmai követelmények) és átfogó képet alkotva javaslatot tesz az optimális megoldásra. A követelményrendszer az erőforrásokhoz és elvárásokhoz illeszkedik.
03

Referenciák

A szoftverbevezetés során fontos, hogy a tanácsadónak legyen jártassága az adott üzleti területen, értse az ügyfél elvárásait és ki tudja alakítani a megfelelő belső és szoftveres környezetet. Egyszer megcsinálni, akár lehet szerencse is, többször megvalósítani, már tudást és rutint feltételez.
04

Folyamatfejlesztési szemlélet

Első ránézésre nem is olyan bonyolult egy szoftver bevezetése. A szolgáltató is segít, a kézikönyv is elérhető, de ezek mind-mind a szoftver technikai alkalmazását teszik lehetővé. Az, hogy a szoftver illeszkedjen a belső folyamatokhoz, érthető legyen a használat, nem elég csak a szoftvert, hanem a cég működését is ismerni kell. A kettő összehangolásával érkezik meg a vágyott eredmény, amiben tanácsadóinknak komoly gyakorlata van.

Kapcsolódó szolgáltatások

Vállalkozásfejlesztés
Vállalkozásfejlesztés
A vállalkozás kezdetén és a későbbi vállalati életszakaszokban más-más feladatok, kihívások kerülnek fókuszba. Ahhoz, hogy a fejlődés és a vállalkozás hosszútávon is fenntartható és eredményes működése garantálható legyen, hosszabb-rövidebb időre szükség van külső szakember bevonására. Koncepció megalkotása, a végrehajtás megtervezése, a megvalósítás támogatás és a kiértékelés külön-külön, vagy együttesen is adhatja a vállalkozásfejlesztés tanácsadás hatókörét. Néhány órás eseti konzultáció, belső műhelymunka lebonyolítását követő összefoglaló, átvilágítás és cselekvési terv készítés, de akár a projekt teljeskörű szakmai végrehajtása is lehet a tanácsadónk feladata.
Összetett elemzés és átvilágítás
Összetett elemzés és átvilágítás
Az átvilágítás során feltárjuk a kontrolling folyamatokban rejlő esetleges kockázatokat. Konkrét megoldási javaslatokat fogalmazunk meg a fejlesztendő területeket illetően.

A szolgáltatásunk segítséget nyújt a következő kérdések megválaszolásában:

- Mit szükséges mérni?
- Milyen rendszerességgel?
Milyen eszközök és folyamatok mellett valósítsuk meg a méréseket?
Kontrolling rendszerek kialakítása
A jól működő szervezetek jellemzője, hogy rendelkeznek jövőképpel, megtervezik az odavezető stratégiát, valamint az eredményességüket jelölő kulcsmutatókat rendszeresen elemzik, valamint a célok eléréséért támogató beavatkozásokat eszközölnek. A kontrolling a sikeres vezetés eszköze. A tanácsadásunk által elősegítjük a környezeti változásokhoz való rugalmas alkalmazkodást és a megteremtjük a vállalati folyamatok koordinált együttműködését a vállalat által végzett tevékenység számokkal és elemzésekkel történő értékelésnek lehetőségével, a kontrolling rendszerek és szemlélet kialakításával
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram