Hogyan segíthet a teljesítménybér bevezetése a könnyűiparban?

A Termelőszektorban jelenlévő vállalkozásoknak évről évre komoly tervezést igényel a munkabérek emelkedése, a fedezetek megteremtése és a munkahelyek megtartása. Cikkünkben összefoglaljuk, hogy ezen problémákra milyen megoldást adhat a teljesítménybér bevezetése, és alkalmazása.

Minimálbér és a garantált bérminimum

Minden vállalkozó számára ismeretes a minimálbér és a garantált bérminimum évenkénti változása, és a kapcsolódó munkáltatói terhek alakulása. Az alábbi táblázatunkba összefoglaltuk a tényeket a 2013-2018-as időszakra vonatkozóan:

munkáltatói terhek és minimálbérek alakulása 2018 és 2013 között

*Forrás: https://nav.gov.hu/nav/ado/jarulek/Minimalber__garantalt_berminimum.html

Igazán szignifikáns emelés 2016-ról 2017-re történt. A minimálbér 15, a garantált bérminimum 25 százalékkal nőtt, míg a munkáltatói terhek 5 százalékponttal csökkentek. 2018-ban a minimálbér újabb 8, míg a garantált bérminimum 12 százalékkal nőtt a munkáltatói járulékok 2,5 százelékpontos csökkenése mellett. A hatályba lépő törvény nagy terhet rótt a vállalkozásokra, hiszen a béremelések fedezetéül szolgáló bevételek ugyanilyen mértékű növekedését nem lehetett minden esetben elérni. A megemelkedett minimálbér kitermelése mindenképpen változást kellett, hogy eredményezzen a termelés szervezésében, és ahol ez nem volt lehetséges, ott sajnos létszámleépítést kellett végrehajtani.

Kétségtelen, hogy a kötelező béremelések elősegíthetik a szakképzett munkaerő megtartását, a külföldre vándorlás visszaszorítását. Ezért fontos, hogy a munkavállalói és munkáltatói érdekek összehangolása, és a jogszabályok alkalmazása mellett olyan rendszereket alkalmazzunk, melyek lehetővé teszik vállalkozásunk stabilitását és hosszútávú működését.

nagyító alatt a könnyűipar grafika

Nagyító alatt a könnyűipar

A GKI felmérése alapján a könnyűipar is azon ágazatok közé tartozott, ahol a dolgozók közel kétharmada vagy minimálbérre, vagy a garantált bérminimumra volt bejelentve. A kötelező 15 százalékos minimálbér emelés a könnyűipart érintette a legnagyobb mértékben, ugyanis a dolgozók 37 százaléka volt erre a bérre bejelentve. A garantált bérminimum esetén ez az arány 35 százalék.

A könnyűiparban nem ritka, hogy már az év közepén is történnek ármegállapodások, és kapacitás lekötések a következő évre, vagy akár évekre vonatkozóan. Az iparág szereplői nem minden esetben tudták a munkáltatói terhek növekedését az áraikba beleépíteni. Vállalásaik teljesítésének érdekében a létszám megtartása nagyon fontos volt, így a termelésben rejlő tartalékok kiaknázása jelenthette a megoldást.

A darabszámok növekedésének, a termelési kapacitás bővítésének egyik eszköze a darabbér alkalmazása. Természetesen a teljesítménybér bevezetésének hallatán munkavállalóink zöme azonnal tiltakozhat, hiszen a megfelelő tájékoztatás hiányában ebből ők csak a többletmunkát, a nagyobb adminisztrációt érzékelhetik. A másik, számukra is vonzó oldal gyakran elkerüli a figyelmüket: ők sem „csak” a minimálbért tudják megkeresni. Lehetőségük van jóval a minimálbér feletti keresetet realizálni. Mindeközben a munkáltató is képes lesz a bér jogszerű kifizetésére, a költségek fedezetének előteremtésére, és szerencsésebb esetben a kalkulált haszon realizálására.

De hogyan tudjuk ezt könnyen bevezetni, átláthatóan nyilvántartani, pontos információkat adni és kapni belőle?

Tisztában vagyunk vele, hogy a vállalkozások vezetésében nincs feltétlenül olyan munkatárs, aki a teljesítménybér jogszabályi kötelezettségeivel, az átlátható dolgozói nyilvántartásokkal, a teljesítménykövetelmények elkészítésével kapcsolatban naprakész információkkal rendelkezik. Korábbi cikkeinkben igyekeztünk minden fontos ismérvet összegyűjteni a témával kapcsolatban, amit most néhány praktikus, konkrét tanáccsal szeretnénk kiegészíteni:

  1. Mindenek előtt kerüljünk tisztába az összes kiadásunkkal és bevételünkkel.
  2. Vizsgáljuk meg a bérmunkadíjainkat.
  3. Készítsük el a termékek műveleti listáját, rendeljünk hozzá az elvégzéshez szükséges időt és percszorzót, hogy a termékekre egészére vonatkozó darabbért megkapjuk. Korábbi cikkünkben írtunk már róla, hogy nagyon fontos, hogy teljesíthető normákat készítsünk, melyek jogszerűek és egyúttal motiválják a dolgozót. A cél nem pusztán a minimálbér kitermelése, hanem az annál magasabb kereset megteremtésének lehetősége. A teljesítménykövetelményeket 80 százalék körül határozzuk meg, mert ezt huzamosabb ideig képes mindenki teljesíteni. A percszorzók esetében pedig érdemes további kategóriákat alkalmazni, melyek meghatározása összefüggésben lehet a művelet nehézségével, az elvégzéséhez szükséges képességekkel. Kalkulációnkban majd a darabbér munkáltatói terhekkel, azaz 21 százalékkal növelt összegét vegyük figyelembe.
  4. Abban az esetben is, ha darabbért szeretnénk bevezetni, továbbra is maradnak majd olyan munkatársak, akik havibért vagy órabért kapnak. Jellemzően ezek a munkatársak a gyártástámogatás területén dolgoznak, legyen az irodai adminisztráció, bérszámfejtés, gyártáselőkészítés, beadás, szabás vagy minőségellenőrzés. Összesítsük a fix bérköltségeinket.
  5. Listázzuk, hogy milyen fix költségek fedezetét kell kitermelnünk. Ebbe beletartoznak a bérköltségek, a rezsiköltségeink, az alvállalkozói teljesítések ellenértékei, a hiteleink törlesztőrészletei.
  6. Kalkuláljuk ki, hogy a fix költségeink mellett mekkora százalékot szeretnénk nyereségként realizálni, és mi az, amit a vállalkozásunk fejlesztésére szeretnénk fordítani.
  7. Ezen költségek összesítése után megkapjuk az alkalmazandó percdíjainkat. Remélhetőleg ez a korábbi ármegállapodásainkkal összeegyeztethető. Amennyiben igen, úgy a fenti tételek százalékos arányában tudjuk felosztani a munkadíjakat. Ha nem, akkor meg kell nézni, hogy mely fix költségeinken tudunk csökkenteni.

Ha a fenti elemzést elkészítettük, valószínűleg nehézséget jelent majd az, hogy az eddigi fix, és kalkulálható havibérek helyett megjelennek a „bizonytalan” darabbérek, melyek mértéke, munkáltatói terhei nem tervezhetőek előre. Ha a fenti tanácsokat megfogadtuk, biztosak lehetünk benne, hogy a darabbérre és járulékaira van fedezetünk. Ha a darabbér magasabb, mint a korábbi fix havibér, abban az esetben a megtermelt darabszám is nagyobb, ami magasabb értékesítést és több bevételt jelent majd a vállalkozásunk számára. Ennek ellenére nagyon fontos az átlátható dolgozói nyilvántartás, aminek alapja a munkatársak által naponta kitöltött munkalap. Ez tartalmazza a megrendelés számát, a művelet sorszámát, a termék azonosítóját, illetve az elkészített darabszámot. A munkavállalónak fontos, hogy minden nap visszaigazoljuk felé a napi keresetét, a munkáltatónak pedig bármelyik nap szüksége lehet arra az adatra, hogy mekkora az aktuális bérköltség. Ennek a nyilvántartásnak és adminisztrációnak a megkönnyítésére ajánlott a szoftveres támogatás, hogy a teljesítménybér bevezetése és alkalmazása ne jelentsen többletköltséget az irodai alkalmazottak létszámának megnövelése miatt.

Ha a munkanapoként teljesített darabszámot nyilvántartjuk, akkor lehetőségünk van átlátni a termelésünk állapotát is. A gyártástámogatás így egy lépésben meg tud valósulni, hiszen nem kell külön termelési jelentéseket készíteni, hanem elegendő a számunkra jelentőséggel bíró műveletek összesen elkészített mennyiségét figyelemmel kísérni.

A műveleti listák szerint elő kell készítenünk a szalagrendszerű munkavégzést, és a gyártástámogatás segítségével mindig meg kell vizsgálnunk, hogy a tervezett és a tényleges darabszám hogyan viszonyul egymáshoz. Ha valamelyik reszorton szűk keresztmetszet alakul ki, oda nagyobb erőforrást kell csoportosítanunk, hogy továbbra is lehetővé tegyünk termékeink folyamatos készre gyártását.

Javaslataink követésével Ön is ki tudja alakítani a darabbér alkalmazásának feltételeit. Érdemes megvizsgálni a darabszámok, a határidők és a mennyiségek ismeretében, hogy a lineáris, degresszív vagy a progresszív darabbér bevezetése támogatja-e leginkább a céljainak elérését. A bérek és a vállalkozás költségeinek folyamatos emelkedése mellett a teljesítménybér alkalmazása segíthet hosszútávon rentábilisan működtetni vállalkozását. Az átlátható, naprakész nyilvántartásokat pedig a NORMA, teljesítménybér szoftver segítségével könnyedén előállíthatja nap, mint nap.

Következő cikkünkben olyan dolgozókkal készült interjúinkat olvashatják majd, akik teljesítménybérezést alkalmazó vállalkozásnál dolgoznak. Szeretnénk bemutatni az Ő véleményüket, tapasztalataikat.

Nagy Eszter - Crosssec Blog
Szerző:
Nagy-Németh Eszter
Több, mint 10 éves kkv környezetben szerzett tapasztalattal rendelkezik. Korábban alkalmazottként, jelenleg tulajdonosként a folyamatoptimalizációban, és digitalizációban rejlő lehetőségeket tanulmányozza, alkalmazza. A hosszútávú, fenntartható, átlátható és gyakorlatban is alkalmazható megoldások elkötelezett híve.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram