Crosssec Norma – Hamarosan elérhető a normakészítő modul

Egy termék előállításához számtalan előkészületre és információra van szükségünk. Többek között tudnunk kell, hogy milyen műveletekre, részfolyamatokra érdemes lebontani a gyártás hatékonysága érdekében és mennyi idő alatt készülhet el az adott termék, illetve tétel, milyen elvárásokat fogalmazhatunk meg a munkavállalóink felé. A Crosssec Norma 2018.október 1-jétől elérhető új modulja ebben szeretne segítséget adni a vállalkozásoknak.

Normák nem csak teljesítménybérhez

Egy termék műveleti bontása és a normaidők meghatározása nem csak azon termelő vállalatoknál fontos, ahol teljesítménybért alkalmaznak. Egy vállalatvezetőnek akkor is tudnia kell, hogy az adott termék, illetve a rendelt tételek mennyi idő alatt és milyen bérköltséggel állíthatók elő, ha időbérben határozza meg a munkatársak fizetését. Nagyon is fontos a vezetők és tulajdonosok számára, hogy mekkora a különbség a gyártás bérköltsége (és persze egyéb költségei), és az abból származó bevétel között. Természetes, hogy minden vállalkozás arra törekszik, hogy a megtervezett hasznot realizálja is. A normák meghatározásával ez tudatosan követhető, számon tartható és kimutatható. A gyártási idők, határidők megállapítása miatt szintén fontos ismerni, hogy mennyi idő alatt készíthető el egy-egy rendelés. Azonban nem elegendő a becsült időkre alapozni. A reális képhez folyamatos és rendszeres mérésekre van szükség, valamint ezek értékelésére, a változások átvezetésére.

Sajnos a tapasztalataink alapján mégis csak azon vállalatok fordítanak erőforrásokat a normák elkészítésére, ahol erre a teljesítménybérek meghatározása miatt szükség van. Tisztában vagyunk vele, hogy egy-egy termék műveleti listájának elkészítése sok időt és munkát jelent, ráadásul jelentős adminisztrációval is jár. Továbbá ritka, hogy egy vállalat portfóliója kizárólag egy termékből áll, tehát a feladatot sokszor meg kell ismételni, ami nagyobb terhet jelenthet.

Szaktudás hiánya és lehetőségek

A termelő vállalatoknál a műveleti listákat jellemzően a technikusok, normakészítők, ipari mérnökök, vagy egyéb, a termelésben jártas szakemberek készítik. Ezek a munkakörök speciális szaktudást és tapasztalatot igényelnek és sajnos egyre kevesebben választanak hasonló pályát, ami további nehézséget jelent, ha normakészítésről van szó. Éppen ezért a vállalkozásoknak gondoskodni kell arról, hogy pótolják a szakembereket, megőrizzék a korábbi tapasztalatokat, begyűjtött információkat és más módszerek segítségével készüljenek el a műveleti listák és normák.

Az új normakészítő modul lehetővé teszi, hogy létrehozzunk különböző „művelet osztályokat”, melyeket akár nehézségi szint, szükséges szaktudás vagy bármi egyéb szempont szerint különböztetünk meg. Már az osztályoknál rögzíthető az a percszorzó (Ft/perc), amit a normakészítés során alkalmazni szeretnénk, valamint a veszteségidőre általánosan számolt időt is meghatározhatjuk százalékban. Továbbá létrehozhatunk „művelet sablonokat”, melyeket osztályozhatunk, és különböző címkékkel láthatunk el. A „címkézés” azért lehet fontos, mert jelölhetők például a speciális szaktudást igénylő műveletek vagy a különleges gépeket, eszközöket igénylő feladatok, vagy egyszerűen csak az, hogy a gyártás mely szakaszához (például előkészítés, ellenőrzés, befejezés) tartozik az adott részfeladat. Az egyes sablon műveletekhez az osztályozás során meghatározott percköltség és veszteségidő alapján, az alkalmazás megadja a becsült műveleti időt. Ehhez csatolhatunk több mérési eredményt is, melyek alapján módosítható a reszort ideje.

crosssec norma normakatalógus modul

A műveletsablonok gyűjteménye, vagyis a normakatalógus, egyfajta belső tudástárként használható, mely segítségével a műveleti listákkal és normákkal kapcsolatos szervezeti tudás egy helyen kerülhet tárolásra. Mindig hozzáférhető és újra felhasználható, hiszen a sablon műveleteket alkalmazhatjuk a különböző termékek tényleges normájának összeállítása során.

A normakatalógus alapján létrehozott új normák és az azokhoz tartozó műveletek már függetlenek lesznek a sablontól. Új becsült időt kaphatnak, melyhez „csak” iránymutatásként szolgál a sablonban megadott idő vagy a korábbi mérések eredményei. Az egyes termékekhez tartozó visszaméréseket is nyilvántarthatjuk a Crosssec Normában, elkerülve ezzel azt a hibát, hogy a soron következő termék esetén is helytelen kalkulációt készítsünk.

A teljesítménybér kisokos II. kiadványunkban is írtunk arról, hogy a tulajdonosoknak meg kell határozni azt az összeget, melyet a bevételekből a személyi jellegű ráfordításokra költhetnek. A normakészítő funkció reális visszajelzést ad a vezetésnek a megrendelésekhez kapcsolódó bérköltségekről, illetve a rendelkezésre álló időben elvégezhető megrendelések mennyiségéről.

Cikkünkben szerettük volna felhívni a figyelmet a normakészítés fontosságára, információtartalmára és bemutatni, hogy nem kizárólag a teljesítménybért alkalmazó vállalkozások számára lehet szükséges és hasznos. Amennyiben jelenleg még fix bérezést alkalmaz, de felmerült már Önben egy ösztönzőbb, vállalati célokhoz társított, teljesítményhez is kötődő fizetési rendszer kialakítása, úgy a Crosssec Norma használata megkönnyítheti az átálláshoz kapcsolódó lépéseket.

www.norma.crosssec.com oldalon lehetősége van kipróbálni az alkalmazás demó verzióját, vagy regisztrációt követően 14 napig ingyenesen tesztelheti saját adataival is.

Norma kipróbálása Regisztráció

Mátyus Lilla - Crosssec Blog
Szerző:
Mátyus Lilla
Tanácsadási szakmai vezető és MIR vezető. Több, mint 10 éves tapasztalata kiterjed a kkv-k működésére, folyamataira, HR és munkaügyi területre, a teljesítménybér bevezetésére és alkalmazására, valamint többéves szervezetfejlesztési, minőségirányítási és adatvédelmi tapasztalattal is rendelkezik.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram