Szerződéskötési Tájékoztató

Szolgáltató: Crosssec Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített neve: Crosssec Solutions Kft.; székhelye: 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. II. em.; telephelye: 7632 Pécs, Közraktár utca 5.; adószáma: 13143635-2-41; cégjegyzékszáma: 01-09-867182).

 

1. Szerződéskötés technikai lépései

A https://gdpr.crosssec.com oldalon elérhető online áruházban megrendelés feladására a Kosár használatával van lehetőség. Az Ügyfél a kiválasztott termékeket az egyes termékekre kattintást követően megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon található “Kosárhoz adom” gomb használatával teheti a Kosárba. A Kosár tartalmát megtekinteni, módosítani a weboldal jobb felső sarkában található kosár ikonra kattintva lehet, ahol a kiválasztott termékek kívánt mennyisége is megadható, módosítható, melyet az Ügyfél a “Frissítés” gomb megnyomásával végezhet el. A Kosár ikonon elhelyezett szám-indikátor megmutatja, hogy mennyi termék található aktuálisan az Ügyfél kosarában.

 

Ezen a képernyőn a “Vásárlás folytatása a webshopban” gombra nyomva lehetőség van a visszatérni az online áruház kezdőfelületére úgy, hogy az előzőleg kiválasztott termék az Ügyfél kosarában marad.

 

Amennyiben az Ügyfél elégedett a Kosár tartalmával, az a “Megrendelés” gombra kattintva véglegesíthető.

 

A megrendelés véglegesítéséhez az Ügyfélnek el kell fogadnia az Általános Szerződési Feltételeket, az oldal Felhasználói feltételeit és az Adatvédelmi Nyilatkozatot és a Felelősség Korlátozást. Ezt a Kosár képernyőn található 4 darab jelölőnégyzet bepipálásával teheti meg.

 

A megvásárolni kívánt termékek kosárba helyezése, és a megvásárolni kívánt mennyiség kiválasztása után megjelenik a vásárlói adatok megadására szolgáló képernyő.

 

A képernyő jobb oldalán az Ügyfél láthatja a kosár tartalmát, és a kosárban található termékek árát, valamint a teljes vételárat. Amennyiben az webáruházban van aktív promóció, és az Ügyfél rendelkezik kedvezményt biztosító Kuponkóddal, azt a képernyő jobb oldalán található kosárösszesítő “Kuponkód” mezőjébe beírva, majd az “Érvényesítés” gombot megnyomva érvényesítheti az Ügyfél.

 

Az érvényesített kuponkódot az Ügyfél a vásárlási folyamat során egészen a “Megrendelés áttekintése” képernyőig eltávolíthatja, vagy módosíthatja.

 

A számlázási cím megadása során az Ügyfél jelölőnégyzet segítségével jelezheti, hogy a jövőben történő vásárlás meggyorsítása érdekében szeretné-e, ha a webáruház eltárolná az adatait, és szeretne-e regisztrált felhasználói fiókot létrehozni.

 

A vásárlói adatok és a Számlázási cím megadása után az Ügyfél visszatérhet a kosárhoz a “Vissza a kosárhoz” hivatkozásra kattintva, vagy továbbléphet a fizetési mód kiválasztásához a “Fizetési mód kiválasztása” gomb megnyomásával.

 

Kérjük, hogy ezt az oldalt nagyon figyelmesen olvassa el, és amennyiben hibát észlelt a kosár tartalmával kapcsolatban, a „Vissza a kosárhoz” hivatkozás megnyomással legyen kedves újra megadni a kosár tartalmát.

 

A ” Fizetési mód kiválasztása” gomb megnyomását követően az Ügyfél kiválaszthatja a megadott fizetési módok közül a számára kényelmesebbet.

 

Ezen a képernyőn az Ügyfélnek lehetősége van ellenőrizni, és szerkeszteni a vásárlói adatokat, valamint a számlázási cím adatait.

 

Kérjük figyelmesen olvassa el, és ellenőrizze az adatokat. Amennyiben hibát észlel, az adatok mellett található “Szerkesztés” hivatkozásra kattintva visszatérhez az előző képernyőhöz, és módosíthatja az adatokat.

 

Az Ügyfélnek lehetősége van banki átutalással, vagy a SimplePay rendszerén keresztül bankkártyával kifizetni a rendelését.

 

Kérjük válassza ki az Ön számára megfelelő fizetési módot, majd a “Rendelés áttekintése” gombra kattintva továbbjut a “Megrendelés áttekintése” képernyőre.

 

A “Megrendelés áttekintése” képernyőn lehetősége van ellenőrizni a vásárlói adatokat, a fizetési módot, és a számlázási címet, valamint a kosár tartalmát. Kérjük figyelmesen olvassa el az itt található információkat, melyeket hiba esetén a “Szerkesztés” hivatkozásra kattintva ki tud javítani.

 

Megrendelését a “Rendelés rögzítése” gombra kattintva tudja leadni. Ezen gomb megnyomásával Ön kifejezi a szerződéskötési szándékát azzal, hogy a felek között a szerződés a sikeres fizetés lebonyolításával jön létre.

 

Amennyiben banki átutalással kíván fizetni

 

A “Rendelés rögzítése” gomb megnyomása után a rendszer elkészíti a rendelést, melynek adatait – ide értve a rendelés egyedi azonosítóját is – a rögzítés sikerességét jelző képernyőn olvashatja.

 

Megrendeléséről a megadott email címen is értesítjük. A levélben megtalálja a rendelés számát, a rendelés összesítőjét, a számlázási adatokat, a választott fizetési módot, és a banki átutaláshoz szükséges információkat is.

 

Amennyiben SimplePay bankkártyás fizetéssel kíván fizetni

 

A “Rendelés rögzítése” gomb megnyomása után a SimplePay oldalán meg kell adni a használni kívánt bankkártya számát, a kártyán szereplő nevet, lejárati dátumot és CVC/CVV kódot.

 

A “Fizetek” gombra történő kattintáskor a megadott bankkártya terhelése megtörténik. A sikeres fizetést után az Ügyfél visszajut a Webshopba, ahol a rendszer elkészíti a rendelést, melynek adatait – ide értve a rendelés egyedi azonosítóját is – a rögzítés sikerességét jelző képernyőn olvashatja.

 

A SimplePay bankkártyás fizetéssel történő fizetést a vásárló saját felelősségére használja, az annak során megadott adatok biztonságáért a SimplePay felel.

 

A beérkezett megrendelésről és a sikeres fizetésről haladéktalanul visszaigazoló emailt küldünk Önnek. Felhívjuk figyelmét, hogy az ÁSZF 2.1 pontja értelmében a regisztrációkor az ÁSZF és Adatvédelmi tájékoztató elfogadásával automatikusan szerződést köt a Crosssec Solutions Kft. adott szolgáltatására.

 

2. Szerződések tárolása

 

A létrejött szerződésről a sikeres fizetési tájékoztatóval egyidejűleg, email útján tájékoztatást küldünk az Ön részére. Kérjük, hogy a szerződés létrejöttének visszaigazolásáról megküldött email üzenetet saját számítógépére is mentse le az utólagos visszakereshetőség érdekében.

 

3. Adatbeviteli hibák javítása

 

A megrendelés elküldése előtt a megrendelés áttekintése oldal szolgál a megrendelni kívánt szolgáltatás, választott fizetési mód, és előfizetői adatok ellenőrzésére. A „Szerkesztés” hivatkozásra kattintva tudja ezen adatokat újra megadni.

 

4. A szerződéskötés lehetséges nyelvei

 

A szerződés megkötése magyar nyelven lehetséges.

 

Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

 

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 3. melléklete alapján az alábbiak szerint tájékoztatjuk kellékszavatossági, termékszavatossági, és jótállási jogairól:

 

1. Kellékszavatosság

 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a CROSSSEC hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a CROSSSEC Solutions Kft. társasággal szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a CROSSSEC nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

2. Termékszavatosság

 

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

 

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

3. Jótállás

 

Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?
Tekintettel arra, hogy a CROSSSEC által nyújtott szolgáltatás nem jótállás köteles, Önt jótállási jogok nem illetik meg.

 

Elállási jog, felmondási jog

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerinti elállás/felmondás jogáról az alábbiak szerint tájékoztatjuk. Kérjük, legyen kedves figyelembe venni, hogy Ön a szolgáltatás megrendelésekor kifejezetten kérte, miszerint a CROSSSEC Solutions Kft. a szolgáltatást az elállási/felmondási határidő lejárta előtt kezdje meg.

 

Elállási/Felmondási jog
A 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. § (1) bekezdés m) pontja alapján a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

 

Teljesítésnek tekintendő a vásárolt tartalom(ak) esetén az egyedi letöltési azonosító vásárlónak történő megküldése, melyről a továbbiakban a vásárolt tartalom elérhető.

 

Panaszkezelés, Vitarendezés

 

1. Panaszkezelés

 

Amennyiben társaságunkkal, avagy a nyújtott szolgáltatással kapcsolatban bármilyen panasza van, úgy azokat az alábbi elérhetőségeken tudjuk fogadni:

 

Név: Crosssec Solutions Kft.
Székhely: 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. II. em.
Levelezési cím: 7632 Pécs, Közraktár utca 5.
Telefon: +36 20 666 7894
Email: support@crosssec.com
Kérjük a tisztelt Ügyfeleket, hogy panaszukat a gördülékenyebb ügyintézés érdekében lehetőség szerint email útján szíveskedjenek megküldeni.

 

2. Békéltető Testületek

 

Tájékoztatom arról, fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testülethez fordulhat. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

 

Az egyes békéltető testületek elérhetőségeit itt találja:

http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

A szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31

 

3. Online vitarendezés

 

Az online vásárolt termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban alternatív vitarendezésként lehetősége van az EU által létrehozott Online Vitarendezés honlap használatára is. Az online vitarendezési platform felhasználható az online adásvételi és szolgáltatási szerződésekből eredő fogyasztói jogviták rendezéséhez. Az Online Vitarendezésről bővebben itt tájékozódhat:

 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show