Felelősség korlátozás a gdpr.crosssec.com oldalra

A gdpr.crosssec.com weboldalon található információk és iránymutatások, továbbá az általa nyújtott szolgáltatások célja az uniós adatvédelmi szabályok jobb megértése.

 

Tájékoztatjuk az ügyfeleket, hogy a fentiek kizárólag útmutatásul szolgálhatnak, jogi kötőerővel az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) rendelkezik, mely jogszabály kötelező érvényű értelmezése az Európai Unió Bíróságának kizárólagos hatáskörébe tartozik. Az általános adatvédelmi rendelet gyakorlati alkalmazása még nem kezdődött meg, így az ezzel kapcsolatos álláspontok, illetve a rendelet gyakorlati értelmezése módosulhat. A tájékoztatások nem teljes körűek, az általános adatvédelmi rendelet, valamint a vonatkozó tagállami jogszabályok szabályozása részletesebb szabályokat is tartalmaz. A weboldalon mindenki által elérhető információkat a látogatók saját felelősségükre használják fel. A Crosssec Solutions a szerződésszegésért fennálló felelősségét az adott szerződés szerinti ellenérték összegén felüli részben kizárja. A Crosssec Solutions felelőssége kizárt továbbá az olyan esetekben is, amennyiben az általa adott tájékoztatás ugyan önmagában helyes, de az ügyfél által végzett tevékenység jellege alapján egyéb rendelkezések, illetve intézkedések megtétele is szükséges az általános adatvédelmi rendelet betartásához.

 

Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy az általános adatvédelmi rendelet számos olyan kötelezettséget ró az adatkezelőre és az adatfeldolgozókra, melyek önmagában szerződésbe foglalással, avagy egy tájékozató szöveg megjelenítésével nem teljesíthetők. A rendelet ugyanis az adatkezelés jogszerűsége és az adatbiztonság biztosítása körében konkrét intézkedéseket vár el az érintettektől, mégpedig oly módon, hogy az adatvédelem beépített és alapértelmezett legyen. Vállalkozásként eltérők az adatkezelés jogalapjai, módja és eszközei, a kezelt adatok köre és jellege, így az általános útmutatók személyre szabást igényelhetnek.